روتختی ژاکارد کریستال ده تکه

فهرست مطالب

روتختی ژاکارد کریستال، ساتن کریستال هم نامیده می شود

این روتختی ها در قواره بزرگ ۲۴۰*۲۴۰ با زیره و ملحفه فلامنت متراکم و با کیفیت دوخته می شود.

بسته بندی روتختی ها نیز بصورت ساک دوقلو می باشد.

روتختی ژاکارد دونفره ۱۰ تکه

  • لحاف دوخت CNC ابعاد ۲۴۰*۲۴۰
  • ملحفه تشک کشدوزی ۲۴۰*۲۲۰
  • ۲ عدد روبالشی ژاکارد ۷۰*۵۰
  • ۲ عدد روبالشی تک رنگ فلامنت ۷۰*۵۰
  • ۲ عدد کوسن مربع
  • ۲ عدد کوسن شکلاتی