روتختی مخمل شانل ده تکه

فهرست مطالب

روتختی مخمل شانل، ژاکارد مخمل هم نامیده می شود

این روتختی ها در قواره بزرگ ۲۴۰*۲۴۰ با زیره و ملحفه تترون با کیفیت دوخته می شود.

بسته بندی روتختی ها نیز بصورت ساک دوقلو می باشد.

روتختی مخمل شانل دونفره ۱۰ تکه

  • لحاف دوخت CNC ابعاد ۲۴۰*۲۴۰
  • ملحفه تشک کشدوزی ۲۴۰*۲۲۰
  • ۲ عدد روبالشی ژاکارد ۷۰*۵۰
  • ۲ عدد روبالشی تک رنگ تترون ۷۰*۵۰
  • ۲ عدد کوسن مربع
  • ۲ عدد کوسن شکلاتی